Tujuan

Rencana dalam blog ini ada hasil karya penulis penulis dari pelbagai sumber. Dikumpul dengan tujuan untuk memudahkan rujukan. Jika empunya rencana tidak bersetuju rencananya disiarkan dalam blog ini sila beri maklum dan rencananya akan tidak dipamerkan.

16 May 2010

Kezaliman manusia punca masalah ekonomi

Selamat membaca..........

Ulul Albab: Kezaliman manusia punca masalah ekonomi

2010/05/16

Ekonomi Islam memerangi penganiayaan segelintir masyarakat dalam pengurusan harta

SELASA ini Kuala Lumpur akan menjadi tuan rumah untuk kali kedua Forum Ekonomi Islam Dunia (WIEF) yang mana forum kali ini adalah yang keenam selepas yang kelima tahun lalu di Jakarta. Forum yang akan berlangsung selama tiga hari ini dijangka dihadiri 2,000 peserta dari dalam dan luar negara termasuk beberapa ketua negara Islam.

Forum ini bertujuan untuk dijadikan satu platform tunggal bagi pengumpulan bersama ekonomi Islam dan bukan Islam global menerusi perniagaan. Beberapa isu yang akan disentuh pada forum kali ini, antaranya mengenai penyediaan air bersih, perubahan iklim dan pendidikan orang ramai.

Sudah banyak perbincangan mengenai ekonomi Islam dan sudah banyak pula teori yang dihasilkan ahli ekonomi Islam moden. Permasalahan yang dihadapi sekarang ialah bagaimana mengaplikasikan teori yang berlandaskan wahyu ini dalam kehidupan umat.

Kita mengimani jika teori ekonomi Islam yang diambil dari ajaran al-Quran dan Sunnah Nabi dilaksanakan dengan saksama dan bersungguh-sungguh sudah pasti umat Islam tidak akan diketepikan oleh masyarakat antarabangsa. Justeru, yang membezakan perekonomian mereka ialah ekonomi Islam di bawah panduan wahyu Ilahi, manakala ekonomi bukan Islam di bawah panduan hawa nafsu insani.

Konsep asas ekonomi Islam adalah memerangi kezaliman atau sikap aniaya sekelompok manusia ke atas kelompok yang lain dalam mengelola dan mengurus harta, bukan pada kemiskinan, kekurangan material dan pertentangan antara kuasa pengeluaran dengan sistem pengagihan.

Konsep ini berlandaskan firman Allah yang bermaksud: “(Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya.” (Surah al-Hasyr: 7)

Kita perhatikan sangat jelas dalam ayat di atas disebut ‘supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya’ kerana ekonomi dunia hari ini tidak menerima konsep ekonomi rabbani ini makin kita menghadapi masalah serius ketidakadilan ekonomi yang mana yang kaya bertambah kaya, yang miskin hampir mendekati kekufuruan, seterusnya mendekati kekafiran.

Prof Muhammad Abdul Mun’im al-Jammal (1980) dalam Mausu’at al-Iqtisad al-Islami atau Ensiklopedia Ekonomi Islam menulis: “Menurut pandangan Islam masalah ekonomi bukanlah berpunca daripada kekurangan sumber alam yang kadang-kadang tidak mampu diterokai. Pandangan kapitalisme pula ialah tidak timbul hasil daripada berkurangnya kemampuan untuk mencapai matlamatnya yang mungkin juga menyebabkan berlaku keadaan sosial yang tidak adil di sepanjang rentetan sejarah (Marxisme).

Menurut pandangan Islam, masalah itu berpunca daripada kezaliman umat manusia sendiri bersikap tidak adil dalam pengagihan kekayaan (harta), serta tidak menghargai nikmat Allah dan cuai dalam menerokai alam serta sikap negatifnya terhadap nikmat itu ataupun tidak mampu menggunakan semua sumber yang dikurniakan oleh Allah kepadanya dengan cekap.

Islam sudah pun menyelesaikan masalah sikap tidak menghargai nikmat Allah melalui peraturan yang telah ditetapkannya dalam bidang pengeluaran dan pertukaran barangan. Islam juga dapat membasmi kezaliman melalui peraturan digariskan dalam bidang pengagihan dan penggunaan.

Islam tidak mengenal apa yang disebut dalam ekonomi moden kekurangan sumber untuk memenuhi keperluan seluruh manusia, bukan hanya satu golongan. Anggapan yang menyatakan demikian akan dipatahkan hujahnya oleh firman Allah yang mencipta langit dan bumi di mana manusia adalah sebahagian daripadanya.

Bagaimana kita mengatakan kita kekurangan sumber kemudian kita ditakutkan dengan kemiskinan yang disebabkan olehnya, sedangkan Allah Pencipta seluruh alam berfirman bermaksud: “Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu; dan Dia memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya, juga memudahkan sungai untuk kamu (mengambil manfaat daripadanya). Dan Dia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar, untuk kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Dan Dia telah memberi kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu hajati. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan tidak menghargai nikmat Tuhannya.” (Surah Ibrahim: 32-34)

Sumber tidak akan habis seperti dalam ayat di atas ‘Dan Dia telah memberi kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu hajati’. Begitu pula nikmat Allah tidak akan boleh dikira ‘dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya’. Bukankah ini ketetapan Ilahi untuk keperluan hidup makhluk-Nya?

Malangnya, propaganda segelintir manusia menakutkan sebahagian besar manusia yang lain kerana mereka sangat suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dan yang lebih malang lagi, sebahagian besar manusia ini tidak menyedari propaganda segelintir manusia berkenaan adalah satu kebohongan kerana mereka tidak mengimani ajaran Allah SWT.

Seandainya umat Islam benar-benar melaksanakan ekonomi rabbani, mereka dengan sendirinya membuktikan agama mereka meraikan rahmatan lil’alamin, rahmat untuk seluruh alam. Tetapi sebaliknya, kerana mereka menjauhi ekonomi rabbani akhirnya mereka dianggap beban bagi manusia selain mereka. Wallahualam.

Kita tidak takut kepada kemiskinan tetapi yang kita khuatiri adalah kezaliman segelintir manusia yang memaksa kita menjadi miskin kerana mereka disifatkan al-Quran sebagai ‘zalumun kaffar’. Wallahualam.

Hak Cipta Terpelihara 2010 - Berita Harian Sdn. Bhd.

Kajian Ibnu Khaldun tak bersandar kepada andaian

Selamat membaca..........

Ilmuan Islam: Kajian Ibnu Khaldun tak bersandar kepada andaian

2010/05/16

KETIKA seorang budak lelaki yang diberi nama Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun dilahirkan pada 732 Hijrah/1332 Masihi di Tunisia, orang tidak perasan bahawa dia pada kemudian hari akan mempunyai nama terbilang dalam sejarah tamadun manusia. Bahkan ketika beliau yang mempunyai keturunan asal dari Yaman menulis buku agungnya al-Muqaddimah yang di Barat dikenali dengan tajuk Prolegomena dalam usia 36 tahun, beliau sendiri pun tidak pernah menjangka beliau menjadi antara gergasi pelbagai pemikiran dan disiplin ilmu diperakui dunia.

Itulah yang berlaku pada hari ini, budak lelaki yang kemudian meninggal dunia pada 808 Hijrah/ 1406 Masihi di Mesir itu, sumbangan keilmuwannya dalam pelbagai bidang diperakui dunia. Sehingga sesetengah penulis mengatakan bahawa Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor aliran ilmiah dalam ekonomi moden dan juga tokoh yang mula-mula menyeru kepada sistem ekonomi bebas.

Dalam bukunya di atas yang menjadi pendahuluan kepada kitab besarnya, al-‘Ibar yang mengandungi 6 jilid, dibahas kajian ekonomi yang berkaitan dengan demografi, kegiatan ekonomi, hasil kekayaan, pengeluaran, harga, penawaran, permintaan, pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, pembiayaan awal dan kitaran perniagaan. Maka tidak hairanlah ada yang berani menyatakan bahawa buku ini disamakan dengan The Wealth of Nations karangan Adam Smith yang datang 300 tahun kemudian.

Sedangkan dalam al’Ibar, Ibnu Khaldun membincangkan persoalan ekonomi yang berkaitan dengan masalah pemakanan, perkembangan masyarakat desa dan kota, pengertian rezeki, nafkah dan soal ekonomi umumnya. Dengan usia yang panjang sampai 87 tahun, Ibnu Khaldun banyak merantau di Afrika Utara dan Andalus. Beliau berpindah ke Algeria, Fez (Maghrib), Granada dan Mesir. Antara jawatan yang pernah dipegangnya selama meniti kerjaya adalah Setiausaha Negara, Anggota Majlis Ilmiah, Anggota Jabatan Setiausaha Sulit, Duta Granada, Perdana Menteri Bougie, Ketua Hakim Mesir.

Ibnu Khaldun sangat tekun belajar untuk mencari ilmu, berjiwa pemimpin dan memiliki daya kreatif yang tinggi. Ini semua dibuktikan dalam hasil tulisannya. Beliau membangunkan idea bahawa tugas kerajaan hanya terhad kepada mempertahankan rakyatnya daripada keganasan, melindungi harta persendirian, menghalang penipuan dalam perdagangan dan menguruskan penghasilan wang.

Pemerintah juga melaksanakan kepemimpinan politik bijaksana dengan perpaduan sosial dan kuasa tanpa paksaan.

Ibn Khaldun memajukan teori nilai dan hubung kaitnya dengan tenaga buruh, memperkenalkan pembahagian tenaga kerja, menyokong pasaran terbuka, menyedari kesan dinamik permintaan dan bekalan ke atas harga dan keuntungan.

Beliau turut menyokong perdagangan bebas dengan orang asing, dan percaya kepada kebebasan memilih bagi membenarkan rakyat bekerja keras untuk diri sendiri.

Kajian dan tulisan Ibnu Khaldun tidak bersandarkan kepada andaian semata. Malah ia berdasarkan kepada kajian empirikal sehingga membuat kajian dan tulisannnya itu lebih diterima oleh ilmuwan lain dari dunia bukan Islam.

Muhammad Hilmi Murad (1962) secara khas telah menulis sebuah karya ilmiah bertajuk Abul Iqtishad: Ibnu Khaldun (Bapa Ekonomi: Ibnu Khaldun). Dalam kajian ini dibuktikan secara ilmiah oleh penulisnya bahawa Ibnu Khaldun sebagai pengasas pertama ilmu ekonomi secara empirikal. Karya berkenaan disampaikannya pada simposium mengenai Ibnu Khaldun pada 1978 di Mesir.

Sebelum Ibnu Khaldun, kajian ekonomi di dunia Barat masih bersifat normatif, ada kalanya dikaji dari perspektif undang-undang, moral dan ada pula dari perspektif falsafah. Karya mengenai ekonomi oleh ilmuwan Barat, seperti ilmuwan Yunani dan zaman Scholastic bercorak tidak ilmiah, kerana pemikir zaman pertengahan memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan undang-undang.

Sedangkan Ibnu Khaldun mengkaji masalah ekonomi masyarakat dan negara secara empirikal. Dia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Sebagai contoh, Ibnu Khaldun menyatakan bahawa apabila barang (yang dibawa dari luar) sedikit dan berkurangan, harganya akan naik. Sebaliknya, apabila negeri berdekatan dan perjalanannya selamat, akan terdapat ramai (peniaga yang) akan mengangkut barang, oleh itu barang akan berlebihan dan harga akan jatuh.

Usaha kerjasama tidak bermaksud untuk tujuan monopoli. Islam tidak memandang monopoli itu sesuatu yang baik, kerana monopoli lebih bertujuan memeras dan menyekat kebebasan pasaran. Oleh itu, Ibnu Khaldun menganggap bahawa monopoli perdagangan dan pertanian hanya akan menghancurkan ekonomi, bukannya membangunkannya.

Ibn Khaldun, menurut Boulokia (1971) dalam tulisannya “Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist” menemukan sejumlah besar idea dan pemikiran ekonomi fundamental, beberapa abad sebelum kelahiran rasminya (di Eropah). Dia menemukan keutamaan dan pentingnya suatu pembahagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip mengenai nilai kerja sebelum Ricardo.

Hak Cipta Terpelihara 2010 - Berita Harian Sdn. Bhd